KOMMUNE

Når en borger skal på forsørgelse som følge af skade eller sygdom, skal kommunen indhente en række agter, som dokumenterer skaden eller sygdommens karakter. Ud fra disse agter og dialog med borgeren skal kommunen træffe beslutning omkring forsørgelsens karakter og hvilke forløb borgeren evt. skal tilbydes.

Via ATTEST.DK kan den enkelte sagsbehandler indhente sagsakter hos læger ud fra kommunens egen dokumentstruktur. Hvert dokument er afspejlet i datastrukturer og kan tilknyttes specifikke processer. F.eks. opsætning af forskellige statuskoder og automatisk orientering af kunden omkring sagsforløb via SMS/MAIL mv.

Borgeren har mulighed for selv at logge på ATTEST.DK og se sin egen sag. Hvem er en del af den. Borgeren kan se alle sager som pågår. Så hvis en arbejdsskadesag eller en invalidesag involverer flere parter, kan borgeren se hvad som er rekvireret hos hvem og af hvem. Borgeren har derfor mulighed for, at dennes sag i højere grad bliver koordineret mellem flere parter.

Betaling af lægens ydelse sker håndteres i ATTEST.DK via automatisk fakturering.

Alle data samles op i struktureret form og kan benyttes til rapportering, opfølgning på forløb mv.