Om os

Hvad

Bedre processer:
ATTEST.DK er med til at sikre hurtigere behandlings og afklaringsforløb for den enkelte kunde/borger.
ATTEST.DK distribuerer væsentlige personlige informationer mellem Sundhedsvæsen og til beslutningsprocesser i offentlige og forsikrings / pensions selskaber

Borgeren i centrum:
ATTEST.DK giver den enkelte borger og sagsbehandlere fuld indsigt i sin sag og dennes dokumentation på den enkelte borgers præmisser.

Forretningsgrundlag:
Attest.dk sætter informationer, almindelig sund fornuft og sikkerhed i fokus. Hvert år sendes der tusindvis af dokumenter frem og tilbage mellem sundhedsvæsnet og private og offentlige institutioner. Dokumenter som indeholder vitale og personfølsomme oplysninger, som understøtter beslutninger om økonomi og handling for borgere, kunder, virksomheder og hele samfundet.

Attest.dk gør dette flow interaktivt og videreformidler personfølsomme oplysninger effektivt og gennem nyeste it sikkerhedskoncepter mellem alle interessenter til gavn for alle.

Attest.dk driver samarbejdet mellem forsikring, pension, offentlige institutioner og borgere og kunder.

Finn

Finn Helmer, Bestyrelsesformand/CEO
(entreprenør, iværksætter- tidligere adm. direktør i Giga)
Linkedin

Region Hovedstaden

Peder Klement, Lægelig direktør
(overlæge på Bispebjerg, medlem i overlægeforeningens bestyrelse, medlem i lægeforeningens attestudvalg, formand for it-udvalget i lægeforeningen hovedstaden)
Linkedin

trygve

Trygve Ibsen Bank, Salgs- og økonomidirektør
(konsulent og mangeårig ledelse og udvikling i pension og finanssektoren)
Linkedin