Sundhedsvæsnet

I en lang række situationer er forsikringsselskaber, pensionsselskaber, kommuner mv. nødt til at bede personer i sundhedsvæsnet om helbredsmæssige oplysninger. Dette sker ud fra en række mere eller mindre standardiserede skabeloner.

ATTEST.DK sikre at disse opgaver tilgår de rigtige ansatte eller afdelinger i sundhedsvæsnet. ATTEST.DK sikre også at hele opkrævningsprocessen sker korrekt.

Skabelonen kan udfyldes online på forskellige devices. Når en skabelon er udfyldt kan den enten gemmes til senere eller godkendes. Så snart skabelonen er godkendt, har rekvirenten mulighed for at fortsætte med sagen og der sker en opkrævning for ydelsen hos rekvirenten.