Teknologi

ATTEST.DK er en applikation som tilgås i Skyen. Sikkerheden omkring applikationen er i top. Applikationen har en række standardfunktionaliteter og processer, som kan designes i forhold til de enkelte aktører – f.eks. en kommune eller et forsikringsselskab.

Software as a Service sikre at processer på tværs af institutioner ensartes og gør informationer tilgængelige i et historisk uhørt omfang.

ATTEST.DK levere standardiserede processer og datastrukturer på tværs og integrerer til institutioners specifikke behov.

Teknologi og sikkerhed

ATTEST.DK har skabt en software, som forbedre og standardiserer kommunikationen mellem en række personer.  Softwaren kan kommunikerer med interne systemer og nationale it strukturer indenfor betaling, workflows, sundhedsdata med videre.

Borgere og borgere som kunder

Kundefokus:

ATTEST.DK giver den enkelte kunde/borger og sagsbehandlere fuld indsigt i en given sag og dennes dokumentation på den enkelte kunde/borgers præmisser.

Såfremt du som borger bliver syg eller skadet, så du enten har fået mén eller er uarbejdsdygtig, vil der blive sat en række initiativer i gang.

ATTEST.DK sikre, at du som borger har fuld indsigt i hvem som har rekvireret hvilke helbredsmæssige udtalelser og hos hvem. Ligeledes vil ATTEST.DK via sms eller e-mail notificere dig om status på de helbredsmæssige udtalelser (har lægen f.eks. godkendt en rapport, så en sagsbehandler kan arbejde videre).

I ATTEST.DK kan du give andre samtykke til at se specifikke eller alle sager og dokumenter omkring din person. Det kunne for eksempel være, at du gerne vil give et familiemedlem eller en advokat adgang.

Forsikring og pension

Når der sker en personskade, skal forsikringsselskabet indhente en række agter, som dokumenterer skadens omfang og karakter.

Via ATTEST.DK kan den enkelte sagsbehandler indhente sagsakter hos læger ud fra selskabets egne dokumentstrukturer. Hvert dokument er afspejlet i datastrukturer og kan tilknyttes specifikke processer. F.eks. opsætning af forskellige statuskoder og automatisk orientering af kunden omkring sagsforløb via SMS/MAIL mv.

Kunden har mulighed for selv at logge på ATTEST.DK og se sin egen sag. Hvem er en del af den. Kunden kan se alle sager som pågår. Så hvis en arbejdsskadesag eller en invalidesag involverer flere parter, kan kunden se hvad som er rekvireret hos hvem og af hvem. Kunden har derfor mulighed for, at dennes sag i højere grad bliver koordineret mellem flere parter.

Betaling af lægens ydelse sker håndteres i ATTEST.DK via automatisk fakturering.

Alle data samles op i struktureret form og kan benyttes til rapportering, tarrifering mv.

Sundhedsvæsnet

I en lang række situationer er forsikringsselskaber, pensionsselskaber, kommuner mv. nødt til at bede personer i sundhedsvæsnet om helbredsmæssige oplysninger. Dette sker ud fra en række mere eller mindre standardiserede skabeloner.

ATTEST.DK sikre at disse opgaver tilgår de rigtige ansatte eller afdelinger i sundhedsvæsnet. ATTEST.DK sikre også at hele opkrævningsprocessen sker korrekt.

Skabelonen kan udfyldes online på forskellige devices. Når en skabelon er udfyldt kan den enten gemmes til senere eller godkendes. Så snart skabelonen er godkendt, har rekvirenten mulighed for at fortsætte med sagen og der sker en opkrævning for ydelsen hos rekvirenten.

Kommune

Når en borger skal på forsørgelse som følge af skade eller sygdom, skal kommunen indhente en række agter, som dokumenterer skaden eller sygdommens karakter. Ud fra disse agter og dialog med borgeren skal kommunen træffe beslutning omkring forsørgelsens karakter og hvilke forløb borgeren evt. skal tilbydes.

Via ATTEST.DK kan den enkelte sagsbehandler indhente sagsakter hos læger ud fra kommunens egen dokumentstruktur. Hvert dokument er afspejlet i datastrukturer og kan tilknyttes specifikke processer. F.eks. opsætning af forskellige statuskoder og automatisk orientering af kunden omkring sagsforløb via SMS/MAIL mv.

Borgeren har mulighed for selv at logge på ATTEST.DK og se sin egen sag. Hvem er en del af den. Borgeren kan se alle sager som pågår. Så hvis en arbejdsskadesag eller en invalidesag involverer flere parter, kan borgeren se hvad som er rekvireret hos hvem og af hvem. Borgeren har derfor mulighed for, at dennes sag i højere grad bliver koordineret mellem flere parter.

Betaling af lægens ydelse sker håndteres i ATTEST.DK via automatisk fakturering.

Alle data samles op i struktureret form og kan benyttes til rapportering, opfølgning på forløb mv.

Om os

Hvad

Bedre processer:
ATTEST.DK er med til at sikre hurtigere behandlings og afklaringsforløb for den enkelte kunde/borger.
ATTEST.DK distribuerer væsentlige personlige informationer mellem Sundhedsvæsen og til beslutningsprocesser i offentlige og forsikrings / pensions selskaber

Borgeren i centrum:
ATTEST.DK giver den enkelte borger og sagsbehandlere fuld indsigt i sin sag og dennes dokumentation på den enkelte borgers præmisser.

Forretningsgrundlag:
Attest.dk sætter informationer, almindelig sund fornuft og sikkerhed i fokus. Hvert år sendes der tusindvis af dokumenter frem og tilbage mellem sundhedsvæsnet og private og offentlige institutioner. Dokumenter som indeholder vitale og personfølsomme oplysninger, som understøtter beslutninger om økonomi og handling for borgere, kunder, virksomheder og hele samfundet.

Attest.dk gør dette flow interaktivt og videreformidler personfølsomme oplysninger effektivt og gennem nyeste it sikkerhedskoncepter mellem alle interessenter til gavn for alle.

Attest.dk driver samarbejdet mellem forsikring, pension, offentlige institutioner og borgere og kunder.

Finn

Finn Helmer, Bestyrelsesformand/CEO
(entreprenør, iværksætter- tidligere adm. direktør i Giga)
Linkedin

Region Hovedstaden

Peder Klement, Lægelig direktør
(overlæge på Bispebjerg, medlem i overlægeforeningens bestyrelse, medlem i lægeforeningens attestudvalg, formand for it-udvalget i lægeforeningen hovedstaden)
Linkedin

trygve

Trygve Ibsen Bank, Salgs- og økonomidirektør
(konsulent og mangeårig ledelse og udvikling i pension og finanssektoren)
Linkedin