Forsikring og pension

Når der sker en personskade, skal forsikringsselskabet indhente en række agter, som dokumenterer skadens omfang og karakter.

Via ATTEST.DK kan den enkelte sagsbehandler indhente sagsakter hos læger ud fra selskabets egne dokumentstrukturer. Hvert dokument er afspejlet i datastrukturer og kan tilknyttes specifikke processer. F.eks. opsætning af forskellige statuskoder og automatisk orientering af kunden omkring sagsforløb via SMS/MAIL mv.

Kunden har mulighed for selv at logge på ATTEST.DK og se sin egen sag. Hvem er en del af den. Kunden kan se alle sager som pågår. Så hvis en arbejdsskadesag eller en invalidesag involverer flere parter, kan kunden se hvad som er rekvireret hos hvem og af hvem. Kunden har derfor mulighed for, at dennes sag i højere grad bliver koordineret mellem flere parter.

Betaling af lægens ydelse sker håndteres i ATTEST.DK via automatisk fakturering.

Alle data samles op i struktureret form og kan benyttes til rapportering, tarrifering mv.